Singelliv

Äldre ensamstående kvinnors singelliv

har en docent i socialt arbete i en studie tittat närmare just på äldre ensamstående kvinnors singelliv. Där framgick det tydligt att: Kvinnorna var nöjda med sin situation, flera hade tillfälliga älskare och de var ointresserade av gå in i någon relation. De kände sig fria att ha sexuella förbindelser om de ville, utan att det skulle leda till tvåsamhet. Svenska kvinnor har idag ett större ekonomisk oberoende än tidigare och det är nog en bidragande orsak till att de väljer att vara singel.

   

 

Singelmän lever farligt

Danska forskare har studerat 3300 mäns levnadsvanor och sambandet mellan biologiska livsstils- och miljömässiga faktorer, som rökning, blodtryck, diabetes, träning och boende. Forskningen har pågått i 32 år och studien har publicerats i European Heart Journal. Enligt forskarna så löper ensamma män 90 procents större risk att dö av en hjärtsjukdom, samma riskfaktor som vid rökning.

Det råder dock skillnad mellan olika socialgrupper. Högutbildade män och män i chefsposition som lever ensamma löper mindre risk. Man tror att det beror på att de männen ofta har bredare kontaktnätverk och därmed sociala resurser. Jag tror att de män som väljer att vara singlar och trivs med det också lever längre oavsett om de är högutbildade eller inte.

25 okt 2019